طراحی نرم افزار موبایل و یا ساخت اپلیکیشن برای ارائه خدمات و محصولات اصلی شما به مشتریان راهکاری ضروری است، اما گاهی ارائه خدمات جانبی برای اطلاع رسانی، بالابردن سطح آگاهی مشتریان برای درک ضرورت خدمات و محصولات شما مفید و مناسب خواهد بود. برای مثال ویدئو های آموزشی یا نرم افزارهای تعاملی که نتیجه انجام

TOP